Драгиша Живадиновић К Л Е Л Е К

К Л Е Л Е К Корице књигe К Л Е Л Е К
ISBN 978-86-87003-64-4 (БСМ) COBISS.SR-ID 232127756
Драгиша Живадиновић
Пезија
Браничевско-стишка књижевна заједница Удружења књижевника Србије Библиотека „Србољуб Митић“ Мало Црниће
2017
119
(Едиција Стишки књижевни круг ; књ. 13)

Песник Драгиша Живадиновић годинама пева Стигу
и о Стигу, јасним и разумљивим песничким језиком.
Најновијом збирком КЛЕЛЕК он нам подарује прегршт
песама у којима он наставља своју препознатљиву
песничку поетику. Наслов збирке сакривен је у, само њему
карактеристичној кованици „клелек”, чије тумачење даје у
песми Буђење:

Драган Јацановић

Прочитајте књигу: