KONKURS „DIV STIGU“ IZ OBLASTI LIKOVNE KULTURE

 

 

BIBLIOTEKA „SRBOLJUB MITIĆ“ MALO CRNIĆE

Povodom obeležavanja DANA BIBLIOTEKE , 11. aprila 2019. godine

r a s p i s u j e

K O N K U R S „DIV-STIGU“

za najbolji umetnički rad iz oblasti likovne kulture

Pravo učešća imaju svi učenici od V do VIII razreda Osnovnih škola na području naše Opštine, i Vaspitne grupe u okviru Predškolske ustanove „14. oktobar“ Malo Crniće (zidne novine; čestitke i sl.). Tema, kao i tehnika rada je slobodna.
Radove dostaviti najkasnije do 31.marta 2019. godine na adresu Biblioteka „Srboljub Mitić“ Malo Crniće.
Stručna komisija odabraće tri najbolja umetnička rada, koja će sa ostalim odabranim radovima, biti deo izložbe postavljene na dan obeležavanja Dana biblioteke. Nagrade će biti uručene na dan obeležavanja DANA BIBLIOTEKE.

Malo Crniće, Direktor,
19.02.2019. god. Danijela Božičković Radulović