КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ ЉУБИЦЕ ИВОШЕВИЋ ДИМИТРОВ

У Народној библиотеци „Радоје Домановић“ – Рача организован је у оквиру Културног наслеђа општине Рача, трећи пут научно-стручни скуп на тему живота и рада , познатих али и заборављених знаменитих људи, из околине општине Рача, али и оних који су свој рад посветили Рачанској култури. Први скуп 2015. године, посвећен је Ђури Јакшићу, други Радоју Домановићу и ове године Љубици Ивошевић Димитров, заборављеној револуционарки, песникињи, која је рођена у Саранову (општина Рача).
Библиотеку из Малог Црнића су својим радовима представљале директорка, Данијела Божичковић Радуловић и Зорка Стојановић, која учествује од самог почетка оснивања ове манифестације, за шта је од општине Рача примила Признање.
У Зборнику „Културно наслеђе Љубице Ивошевић Димитров“ су стручни радови библиотекара: Наде Петровић и Милана Пиљака („Љуба Димитрова у Српској и Бугарског историографији“); Милица Симић (Школство Србије у 19 веку); Др Трајко Петровски (Српско-Бугарски национални односи и интереси; пуковник историчар, Жељко Видаков Зиројевић (Сараоновачке пролетерски поетске ватре Љубице Ивошевић Димитров“); књижевнице Јасмине Ан Јовановић („Заборављена пролетерска песникиња Љубица Ивошевић Димитров“), Данијела Божичковић Радуловић (Заборављена хероина песме и борбе); Зорка Стојановић (Све љубави Љубице Ивошевић Димитров); Зоран Самарџић (Георги Димитров и Љубица); Горица Малдини („Пет заборављених Српкиња“); Зорица Вуловић ( Љубица Ивошевић Димитров – живот и рад, детињство и одрастање); Никола Ђуричић (Значај штампе и поезије у времену љубице Ивошевић Димитров). У Зборникау је објављена Преписка Љубица – Георги Димитров, као и рецензија Милована Ђуричића.  Рачанска библиоека је обајвила и збирку песама Љубице Ивошевић Димитров.