АЛИН ЗЈАП

АЛИН ЗЈАП

АЛИН ЗЈАП Корице књигe АЛИН ЗЈАП
СРБОЉУБ МИТИЋ
Песме
КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ ЧАСОПИС И ЕДИЦИЈА „БРАНИЧЕВО"
1984
105

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРПДНИК ЕДИЦИЈЕ И ЧАСОПИСА „БРАНИЧЕВО": САША МАРКОВИЋ

УРЕДНИК:

МИЛАН МИЛОВИЋ

 

ИЗДАВАЧ

КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ОПШТИНЕ ПОЖАРЕВАЦ ЧАСОПИС И ЕДИЦИЈА БРАНИЧЕВО"

ЗА ИЗДАВАЧА:

ПРЕДРАГ РАДОВАНОВИЋ
РЕЦЕНЗЕНТИ:

МИЛАН МИЛОВИЋ МИЛАН ДИМИТРИЈЕВИЋ
ОПРЕМА КЊИГЕ: ВОЈИСЛАВ НЕДЕЉКОВИЋ
ТИРАЖ:

600 ПРИМЕРАКА
ШТАМПА:

ГИРО „ПРОСВЕТА1 110ЖАРЕВАЦ

Previous post ЗБОРНИК – ОД СЛОВА ДО СИМБОЛА
Next post Посланице свецима од здравља

Скорашњи коментари