Ана Дудаш РЕЧ О РЕЧИ VI

Ана Дудаш РЕЧ О РЕЧИ VI

РЕЧ О РЕЧИ VI Корице књигe РЕЧ О РЕЧИ VI
ISBN: 978-86-87003-66-8
Ана Дудаш
(#Едиција #”Стишки књижевни круг”)
Библиотека “Србољуб Митић” Мало Црниће
2018
122

Ана М. Дудаш, родом из Ковачице (града позна-
тог по самоуким сликарима), у Малом Црнићу живи
и ствара од 1958.године. активним стваралачким ра-
дом и свеколиким духовним бивствовањем бави се од
1969.године када је са својом поезијом заступљена у
књизи Србољуба Митића „Предели поезије стишких
песника“.
До сада је објавила:
– Из области поезије, путописне прозе и осврта на
стваралаштво других – 27 књига,
– Из области стваралаштва за децу 32 књиге
(поезије, прозе и сликовнице).
– Преводи књижевне ствараоце са словачког и
руског језика и објавила 9 преведених књига. Има и
безброј прозних и поетских превода-препева по раз-
ним часописима.
– Превођена је на многе језике, најчешће на бе-
лоруски, словачки, шпански, енглески, италијански,
македонски, немачки, сви преводи су објављени по
престижним часописима у земљама где се преводи
нестали.
– Са својим прозним и поетским остварењима
заступљена је у многобројним антологијама и збор-
ницима.
Добитник је значајних награда за свој стваралачки
рад:
– Златне значке Културно просветне заједнице
Србије 1980.године,
– Прве награде за поезију и повеље за књижевност
на песничким сусретима у Великој Плани 1984.и исте
награде у Малом Црнићу 1986.године,
– Друге награде Удружења писаца за поезију на
конкурсу Југословенско-Аустралијског удружења у
Сиднеју 1992.године,

– На „Чегарским ватрама“ (Синђелићеви дани) у
Нишу два пута је анграђивана 1992. и 1993.
– Прве награде за хаику поезију „Келије Свети
Сава“ у Параћину 1993.године,
– Књижевне награде „Србољуб Митић“ за збир-
ку пеозије Страсна недеља, издање „Апостроф“ Београд,
1997.год.
– Награде за преводилаштво „Илија
Милосављевић Коларац“ за превод књиге словачких
писаца 2001.године,
– Браничевске повеље, К.Љ.К. „Мајдан“ Косто-
лац, 2001.године,
– Удружење књижевника Србије, додељује јој
2014.године ПОВЕЉУ ЗА ЖИВОТНО ДЕЛО, у Бео-
граду у Општини Стари Град…
– Награду за животно дело (целокупан уметнички
опус) за књижевно стваралаштво, додељује јој Оп-
штина Ковачица 2016.године,
– Општина Мало Црниће 2016.године, додељује
јој ОКТОБАРСКУ НАГРАДУ – за целокупан ствара-
лачки рад…

Previous post ПУСТИ МЕ ДА САЊАМ – E БАШ НЕЋУ ДА ПОРАСТЕМ
Next post ВИДОВДАНСКИ ЦВЕТ – Зборник робољубиве поезије

Скорашњи коментари