ДА ЛИ ТИ СМЕТА АКО ТИ НЕ УСТУПИМ МЕСТО

ДА ЛИ ТИ СМЕТА АКО ТИ НЕ УСТУПИМ МЕСТО

ДА ЛИ ТИ СМЕТА АКО ТИ НЕ УСТУПИМ МЕСТО Корице књигe ДА ЛИ ТИ СМЕТА АКО ТИ НЕ УСТУПИМ МЕСТО
ISBN 978-86-87003-22-4 (БСМ)
Иван Ј. Петровић
Поезија
Браничевско-стишка књижевна заједница : Библиотека "Србољуб Митић",
2012
70

Previous post Милисав Миленковић – МИЛЕНИН САН СА ЛАМПОМ
Next post БИБЛИОГРАФИЈА РАДОВА МИЛИСАВА МИЛЕНКОВИЋА

Скорашњи коментари