ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ТЕСКОБЕ

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ТЕСКОБЕ Корице књигe ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ТЕСКОБЕ
ISBN: 978-86-87003-72-9
Биљана Мешић Јанковић * Зорка Стојановић * Драган Т. Јовић
УКС Браничевско-стишка књижевна заједница Бибилиотека „Србољуб Митић“ Мало Црниће
2017
103

Биљана Мешић Јанковић
Зорка Стојановић
Драган Т. Јовић
ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ТЕСКОБЕ
или Под тачком разно…