Славица Пејовић – БИТ И САЊE

Славица Пејовић – БИТ И САЊE

БИТ И САЊE Корице књигe БИТ И САЊE
ISBN: 978-86-87003-36-1
Славица Пејовић
УКС Браничевско-стишка књижевна заједница и Библиотека “Србољуб Митић” Мало Црниће
2015
89

Ововремена поезија непрестано преиспитује освојену поетику и тежи разбијању искушаних изражајних модела, надасве колико и стандардизо-ваним језичким датостима толико у приновљеном медитативном варничењу зависно од самосвојне граматике осећања и спремности да се надвла-да испошћена метафорика. Истина, много тога у садржајним исходиштима није сводиво на аван-гардну непредвидљивост, која песнички језик чини отворенијим за суптилнија и сложенија означења. Отуда, свака нова песничка књига, која рачуна на самосвојност и делатну интелектуалну енергију, трага за другачијим изразом у односу на ранија поетска искуства. Ипак, таква поезија и поред преображајних елемената није потпуно  лишена традиционалне интонације и извесних лексичких рудокопа, својствених саморађајућој искри у про-говору из најдубљих душевних скривница.

 

Previous post Радмила Зорић – РАЗИГРАНА СЛOВА
Next post Живојка Милић – ОЗАРЕНИ СТАЗОХОДИ

Скорашњи коментари