СТИШКИ СОНЕТИ

СТИШКИ СОНЕТИ Корице књигe СТИШКИ СОНЕТИ
ДИМИТРИЈЕВИЋ, Милан
ПОЕЗИЈА
Књижвни часопис !Браничево" Пожаревац
1964
17
32
Завичајни фонд Библиотеке "Србољуб Митић"