DA ŽIVOT BUDE LJUBAV……….U susret tamkmičenju recitatora „Pesniče naroda mog“ – 28. marta 2024.


DA ŽIVOT BUDE LJUBAV

Život, da život bude ljubav samo,
da ljudi budu zdravi kao šume,
ko paprat bujna da se raskrupnjamo,
da čovek ljubav kao hleb razume
i da nas bude u semenju buni,
sve više takvih sa čovečnom reči
i srca spremnog kap po kap
da kruni na ranu druga, da rana zaleči.

Da kad hleb kažeš,
ne vidiš oči iskolačene do besvesti,
kad život kažeš,
da vidiš žene sve zdrave žene,
blagovesti bremene žene,
bez bojazni da u utrobi nose guju,
da će im ostati dlanovi prazni
kad neko opet strese oluju,
kad kažeš majke,
marame vrane da ne lepršaju
pred tvojim vidom,
kad kažeš čovek,
da te ne gane kriv
bez krivice za tvrdim zidom
kad čovek kažeš,
o kad kažeš,
da teče jedna široka reka,
ljubavi tople,
najbolje straže
i najljudskije za čoveka.

Mira Alečković

Izvor (pročitajte više): https://balasevic.in.rs/mira-aleckovic-da-zivot-bude-ljubav-tekst-video/