ДИЈАНА МИРКОВИЋ У ПРЕДЕЛИМА СТИШКЕ ПОЕЗИЈЕ

Општина Мало Црниће, може бити поносно на своје мештане и грађане.  У њима је велика љубав према уметности. Воле сликарство, позориште, књижевност. Једна од њих је Дијана Мирковић, дугогодишња директорка Центра за социјални рад, сада у пензији. Дијана Мирковић је редовни посетилац библиотеке. Њени укуси су различити, а када је избор књиге за читање у питању веома је одлучна и зна добро шта да одабере. Дијана је својевремено, као омладинка припадала драмској секцији у Божевцу. Глумела је у неколико представа, али је велики таленат показала и у писању стихова. Њени стихови налазе се у зборнику – претачи „Стига“ , по избору песника из Црљенца Србољуба Митића.

 

Рођена је 1954. године у Божевцу. Живи у Малом Црнићу. Писала је поезију.  Објављивала је у листу Реч народа.

Младост

Пролећни развигорац

пупи

набујале живота гране.

Бременитост, препуна чежње.

Ластавице раширених крила,

крика замрлог у тишини препуној јаука.

Мач са две оштрице

виси над главом.

Раширени, дршћући дланови,

окренути небу.

 

Радост је видети Дијану Мирковић са супругом Светомиром Мирковићем у Федрасовској публици, на изложбама и књижевним вечерима. Кад је љубав према уметности у питању, године се не броје.