НЕБЕСКИ ОРАЧ – Зборник радова о Србољубу Митићу

Зборником радова под називом НЕБЕСКИ ОРАЧ о Србољубу Митићу, који су приредили књижевници Голуб Јашовић и Славица Јовановић, обележава се шездесетогодишњица издавања прве збирке поезије „Велики ружан коњ“, песника Србољуба Митића из Црљенца (општина Мало Црниће). Било је то 1961. године, а бригу о издаваштву преузела је „Матица српска“ из Новог Сада.
Радови у Зборнику подељени су у три групе: У првој групи су стручни радови и научни радови о поезији Србољуба Митића; у другој су текстови његових савременика и пријатеља са евоцирањем успомена и у трећој групи су библиографски радови.
Радове у Зборнику „Небески орач“, потписују универзитетски професори језика и књижевности, књижевници, филозофи, новинари из различитих крајева наше земље, библиотекари: Славица Д. Јовановић, Голуб М. Јашовић, Милован Данојлић, Радомир Андрић, Недељко Р. Богдановић, Аница Вучинић, Милица Дејановић, Јована Дишић, Зоран Ђурић, Марија Запутил, Дражен Г. Јашовић, Добрашин Јелић, Александар Б. Лаковић, Мариа Лазић Цветковић, Јована С. Мирић, Тања Пајић, Ђорђе С. Петковић, Христо Петерски, Бранкица Поповић, Данило Радојковић, Емилија Реџић Мирковић, Душан Стефановић, Никола Цветковић, Милић Мића Антонијевић, Ристо Василевски, Ана Дудаш, Љубиша Ђидић, Драгољуб Јевремовић, Бранка Пражић, Татјана Живковић, Јасмина Степановић, Зорка Стојановић, Милорад Филић и Драгана Радовановић.
Издавачи Зборника „Небески орач“ су друштво за српски језик и књижевност за Браничевски округ, Библиотека „Србољуб Митић“ Мало Црниће. Дизајн корице урадио је Предраг Марковић, лектуру и коректуру Душан Стефановић и Дражен Јашовић.
Свакако највише труда уложили су приређивачи, Голуб Јашовић и Славица Јовановић, као и рецензенти: Драгана Радовановић, Велиша Јоксимовић, Дражен Јашовић.
„…Сви радови су изворни, квалитет је углавном уједначен, односно такав да у целини дају зборнику стручно-научни профил. Радови су тематски усаглашени и оријентисани на језичке и стилске особености поезије Србољуба Митића…“, записала је рецензеткиња, Проф. др Драгана Радовановић.
„…Ново читање поезије Србољуба Митића садржи критичко преиспитивање, вредновање и превредновање поетике највећег стишког и великог српског песника, зим тумачења, методолошких и књижевно теоријских приступа. Оно, према речима Радомира Андрића „открива медитативну вишестраност“, али и отвара просторе за нова херменеутичка сагледавања….“, каже Др Велиша Јоксимовић.
„…Још један веома важан аспект Митићеве поезије, који истичу и тумачи у овом зборнику јесте његов однос према језику. Сви се ми служимо језиком у свакодневном животу и неретко се дешава да реч узимамо као нешто прозирно, осећамо као да смо непосредно испред предмета. Песници, са друге стране, пред речима стоје као пред другом стварношћу. Они не могу занемарити поетску функцију језика, а посебно песници који имају „…имају пријемчивости за метафорику и одсјаје надреалистичке песничке праксе, рецимо аполинерске имагинације…“, записао је у рецензији Мрс Дражен Јашовић.
Велику помоћ при прикупљању материјала за зборник пружили су потомци Србољуба Митића, син Добрица и ћерка Весна.