Ристо Василевски, и збирка „Летопис хиљаду деветстотине последње“ – под велом награде „Србољуб Митић“

Ристо Василевски (Наколец1943) је песникпреводилациздавачакадемик, добитник је награде „Србољуб Митић“  из 2000. године.