ОВОГОДИШЊИ ЛАУРЕАТ КЊИЖЕВНЕ НАГРАДЕ „СРБОЉУБ МИТИЋ – СТЕВАН МИЛОШЕВИЋ ИЗ ВРАЊА

Комисија за доделу књижевне награде „Србољуб Митић“ Мало Црниће, именована решењем Општинског већа, број 06-45/2021-8 од 28.08.2021. године, у саставу: Данијела Божичковић Радуловић из Петровца на Млави, председник Комисије; Зорка Стојановић из Малог Црнића, члан и Радица Павловић из Црљенца члан; на седници дана 05.10.2020. године, једногласно је донела следећу

О Д Л У К У

Књижевна награда „Србољуб Митић“, за најбољу збирку поезије, издату у периоду 01.10.2020. – 01.10.2021. године, припала је СТЕВАНУ МИЛОШЕВИЋУ из Врања, аутору збирке песама „ПОЕТСКА МИКРОФОНИЈА“ у издању „Прометеја из Новог Сада.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

За књижевну награду „Србољуб Митић“, ове године конкурисало је 35 аутора. Сви они су већ потврђени и афирмисани песници. Пажљиво читајући стихове, вешто упаковане у песму, а песме у збирку, Комисија није имало нимало лак задатак. Јер требало је изабрати најбољу не само песму, него ЗБИРКУ ПЕСАМА.
Стеван Милошевић, рођен је 1987. године у Врању. Дипломирао је на Педагошком факултету. Ради као професор верске наставе. Углавном је објављивао песме за децу (Легенда о лептировом срцу, Аждаја напушта бајку). Године 2018. освојио је друго место песмом „Када ме једном нема“, на првом песничком конкурсу портала Horse rider. Почетком 2019. освојио је такође друго место на међународном конкурсу у Црној Гори.
„Поетска микрофонија“ је тематски разноврсна песама. Писац је у својој поетици остварио својеврсну посебност, која га чини препознатљивим. Он експлицитно реагује на негативне појаве у култури, негујући идентитет свог народа, језика и писама. Ово је зрело остварење, без трага почетништва. И као што један од рецензената ове књиге Матија Бећковић рече: „У његовим стиховима је одиста речима тесно, а мислима (и осећањима) пространо“.

Комисија за избор књижевне награде „Србољуб Митић“:

1. Данијела Божичковић Радуловић,председник с.р
2. Зорка Стојановић, члан с.р.
3. Радица Павловић, члан с.р.