КЊИЖЕВНИ КОНКУРС „ДА НИЈЕ ЉУБАВИ НЕ БИ СВЕТА БИЛО“

 

                                                    УПРАВНИ ОДБОР
Библиотеке „Србољуб Митић“ Мало Црниће

расписује књижевни конкурс

„ДА НИЈЕ ЉУБАВИ НЕ БИ СВЕТА БИЛО“

 

Тема: Љубав.

 

Рок трајања конкурса: од 19. марта 2018. до 19. априла 2018. године.

Услови: Право учешћа имају сви заинтересовани пунолетни писци.
Учесник конкурса, треба послати једну, али само једну песму дужине највише до 24 стиха, куцане ћириличним или латиничним писмом у фонту Times New Roman (12); Песма може бити достављена на срспком, хрватском, црногорском, босанском …а ако је на неком другом језику, обавезан је превод.
ПЕСМЕ СЕ ИСКЉУЧИВО ДОСТАВЉУЈУ ЕЛЕКТРОНСКОМ ПОШТОМ. МОРАЈУ БИТИ ПОТПИСАНЕ ШИФРОМ, А РАЗРШЕЊЕ ШИФРЕ, СА КРАЋОМ БИОГРАФИЈОМ, ПОСЛАТИ У ДРУГОМ ФОЛДЕРУ НА ИСТИ МЕЈЛ.
РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА БИЋЕ ОБЈАВЉЕНИ ДО 19. МАЈА 2018. ГОДИНЕ, А ПРОМОЦИЈА ЗБОРНИКА У ОКВИРУ МАНИФЕСТАЦИЈЕ „Сунчана Страна Стига“ “ (јун 2018.).

I награда – „Стишки венац“ – Повеља и уметничка слика
II награда – „Стишки цвет“ – Плакета и комлет књига
III награда – „Стишко перо“ – Плакета и комплет књига

                                                                  E-mail: bibliotekamalocrnice@gmail.com

                                                                             Све информације можете добити на телефон 012/280-014