„Мислити се може и без новаца у џепу…“ Никола Тесла

 

Теслина ауатобиографија се појавила 1919. гоиден и изазвала велико интеросавање, а њен необичан назив „Моји изуми“, потицао је од Теслиног схватања, да су његови изуми сав његов живот и да је све у његовом животу њима било потчињено. Аутобиографија није опширна, али је изузетно интеренсатна, јер садржи мноштво података о Теслином животу и раду, о његовом субјективном виђењу света око себе, осећањима, размишљањима, односима према науци, проблемима и потребама друштва.

 

Никола Тесла је био научник који је читав свој живот посветио трагању за откривањем тајни прироед да би их укротио и ставио на располагање човеку. Иако потекао из малог српског народа на Балкану и у својој тридесетој години постао грађанин света, Тесла никад није заборавио своје порекло и вековна страдања својих сународника, због којих је је дубоко патио и увек покушавао да импомогне како је знао и умео.

Био је дубоко хумана личност која је својим примером, својим преданим и успешним радом и несебичном љубављу према човечанству, значајно допринела развоју светске цивилизације. За себе није тражио ништа, ни новац ни славу, тежио је великим циљевима и многе је остварио у свом дугом животу. Примио је многа научна признања и научних институција читавог света још за живота, а после смрти уврштен је у Дом славних у САД, што је свакако највеће признање, које један научник може добити. Александар Маринчић, 1995. год.).