У Малом Црнићу одржана 62. седница Општинског већа

У Малом Црнићу одржана је 62. Седница Општинског већа, општине Мало Црниће. Седници председавао председник Општине (Општинског већа) Мало Црниће После уводних излагања и исцрпне дискусије из надлежности Општинско већа, једногласно је донета Одлука о расписивању Јавног конкурса за финансирање или суфинансирање програма удружења које су од јавног интереса за општину Мало Црниће. Једногласном одлуком усвојено је Решење о образовању Конкурсне комисије у саставу: Марина Траживук, председник, Марко Јосић, члан; Горан Рајић, члан; Иван Ивић, члан; Снежана Милошевић, члан. Донето је решење о давању сагласности на Извештај о пословању ЈКП „Чистоћа“, Мало Црниће, за четврти квартал 2019. године и усвојен Програма уређења објеката водоснабдевања на територији општине Мало Црниће.
Једногласно су и утврђени предлози одлука за Скупштину општине и то утврђивање предлога Одлуке о усвајању Локалног акционог плана запошљавања општине Мало Црниће за 2020. годину; Извештаја о извршењу буџета за период јануар – децембар 2019. године; Програма изградње и одржавања објеката путне инфраструктуре у насељима на територији општине Мало Црниће, Програма изградње и уређења јавних објеката у својини општине Мало Црниће за 2020.годину ; Програма уређења спортских игралишта на територији Општине, за 2020. годину; Одлуке о давању сагласности на Програм рада са финансијским планом промотивних активности Туристичке организације општине Мало Црниће за 2020. годину. Утврђен је предлог решења за разрешење члана Школског одбора ОШ „Моша Пијаде“, Мало Црниће – Сузане Симић и именовање новог члана Наташе Угринић. Једногласно је утврђен предлог Решења о усвајању Анализе пословања ЈКП „Чистоћа“ Мало Црниће за 2019. годину, као и Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Чистоћа“ за 2019. годину. Позитивно решени и захтеви од подносиоца – Дома здравља, Мало Црниће, а у вези финансирања зарада и путних трошкова за ново запошљавање медицинских радника и финансирање радова на хидрантној мрежи.