Захтеви за доставу понуда

На основу Закона о јавним набавкама, упућујемо захтеве заинтересованим понуђачима, за доставу понуда по обрасцима, које постављамо у прилогу. Понуде слати на адресу zorka63@gmail / руководилац пројекта ИМПЛЕМЕНТАЦЈА ДИГИТАЛНЕ БИБЛИТОЕКЕ „СРБОЉУБ МИТИЋ“, који суфинансира Министарство културе и информисања – Бепград и Општина Мало Црниће.