ДЕЦА СУ УКРАС СВЕТА

НОВОГОДИШЊА РАДИОНИЦА ЗА ДЕЦУ У БИБЛИОТЕЦИ ,,СРБОЉУБ
МИТИЋ,,

Библиотека ,,Србољуб Митић,, у Малом Црнићу препознатљива је по својим
многобројним активностима, а посебно по раду са најмлађима. У оквиру
промоција и радионица које ова установа културе организује у сарадњи са
школама на територији Општине, још једна веома успешна реализована је у петак
23. децембра у Библиотеци. Ученици нижих разреда О.Ш. ,,Моша Пијаде,, са
својим учитељицама били су део креативне новогодишње приче и уметничког
израза, изражавајући своје новогодишње жеље и маштања. У радионици су
настале празничке честитке, поруке и рамови за заједничке фотографије. Акценат
је стављен на неговање заједништва и колективног духа у раду, уз максимално
поштовање и уважавање индивидуалних разлика. Ликовна радионица наставила
се часом из српског језика, на коме је у прикладном амбијенту- међу полицама
књига- представљена једна од бајки браће Грим, предвиђена Планом и програмом
школе. Добра сарадња установа култура са Васпитно-образовним установама
ствара једну плодну климу за богаћење квалитета живота младих генерација-уз
максималну подршку локалне самоуправе и Општине Мало Црниће. Само
заједничким и континуираним радом које се заснива на праћењу и усмеравању
деце кроз њихов раст, сазревање и школовање, а почиње од породице, стварамо
добре и успешне људе.