ЛИТЕРАРНИ КОНКУРС „ДИВ СТИГУ“ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ДАНА БИБЛИОТЕКЕ

Поводом обележавања ДАНА БИБЛИОТЕКЕ , 11. априла 2019. године

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С „ДИВ-СТИГУ“

за најбољи литерарни рад из области прозе и поезије

Право учешћа имају сви ученици од V до VIII разреда Основних школа на подручју  општине . Тема је слободна.
Радове доставити најкасније до 31.03. марта 2019. године на адресу Библиотека „Србољуб Митић“ Мало Црниће.
Стручна комисија одабраће по три најбоља рада из обе области, адекватно их наградити и објавити у Часопису „Стиг“ и другим књижевним гласилима.
Награде ће бити уручене на дан обележавања ДАНА БИБЛИОТЕКЕ, о чему ће те бити накнадно обавештени.

Мало Црниће, Директор,
26.02.2019. Данијела Божичковић Радуловић