КОНКУРС „ДИВ СТИГУ“ ИЗ ОБЛАСТИ ЛИКОВНЕ КУЛТУРЕ

 

 

БИБЛИОТЕКА „СРБОЉУБ МИТИЋ“ МАЛО ЦРНИЋЕ

Поводом обележавања ДАНА БИБЛИОТЕКЕ , 11. априла 2019. године

р а с п и с у ј е

К О Н К У Р С „ДИВ-СТИГУ“

за најбољи уметнички рад из области ликовне културе

Право учешћа имају сви ученици од V до VIII разреда Основних школа на подручју наше Општине, и Васпитне групе у оквиру Предшколске установе „14. октобар“ Мало Црниће (зидне новине; честитке и сл.). Тема, као и техника рада је слободна.
Радове доставити најкасније до 31.марта 2019. године на адресу Библиотека „Србољуб Митић“ Мало Црниће.
Стручна комисија одабраће три најбоља уметничка рада, која ће са осталим одабраним радовима, бити део изложбе постављене на дан обележавања Дана библиотеке. Награде ће бити уручене на дан обележавања ДАНА БИБЛИОТЕКЕ.

Мало Црниће, Директор,
19.02.2019. год. Данијела Божичковић Радуловић